Artikels in het Wekelijks Nieuws
van 9 oktober 2015

Herstructurering gemeentediensten en personeel
Adinkerke | De Panne


Het personeelsmanagement Ún het HR management Ún het facilitair management, dat gevoerd wordt door het gemeentelijk bedrijf De Panne is ouderwets en/of onbestaande.

Hopelijk zal het schepencollege de visie volgen van het studiebureau cc Consult: opdoeken van de baronie' s dienst en vzw toerisme en deze geldverspillende diensten integreren in de afdeling "Tijd en Ontspanning".

Ook afstappen van de horizontale structuur maar uitbouwen van de drie afdelingen:

  1. Wonen en Omgeving

  2. Tijd en Ontspanning

  3. Leven en Welzijn