Het Blunderboek van de legislatuur 2006 - 2012
Gemeente De Panne

Zonder overdrijving kan men stellen dat de bestuursperiode 2006 - 2012 rampzalig was voor de gemeente De Panne.

Naast hetgeen de gemeenteraadsleden allemaal niet hebben verwezenlijkt (riolering, waterafvoer, Duinhoekstraat, Noordhoekstraat, fietspad N35, OCMW woonzorgcentrum, personeelsmanagement gemeentebedrijf, gemeentelijk facilitair management, werking sociale dienst en  OCMW, herstel funerair erfgoed kerkhof Adinkerke,  enz.), zijn de enkele duurzame investeringen die ze wel hebben laten uitvoeren, half tot helemaal mislukt.

Structurele maatregelen en hoogst noodzakelijke duurzame investeringen die niet werden gedaan >> niet limitatieve lijst


De bouw van een "dienstencentrum" (dat er geen werd) op het Koningsplein De Panne (de Boare).


Verkoop van de ondergrond van de Zeedijk en de vernieuwing van de bovengrond van de Zeedijk

In 2006 werd aangekondigd in het officiŽle gemeentelijk tijdschrift 'De Panne Leeft!' dat het "gemeentebestuur" de ondergrond van de Zeedijk had verkocht voor de prijs van 4.053.000 euro en dat de bovengrond van de Zeedijk zou worden hernieuwd, met de opbrengst van die verkoop.

Een overzicht van wat er daarna allemaal is misgelopen >>>

In 2009 liep dit alles dus faliekant af met een dading (waarbij enerzijds het schepencollege van de gemeente en anderzijds de privť vastgoedontwikkelaar besloten om alles blauwblauw te laten en hun aanzienlijk verlies stilzwijgend te incasseren).

Tien jaar later (2016) blijkt dat het dossier Zeedijk een van de grootste blunders was van de vorige bestuurscoalitie en de bovengrond, het wandelpad en de infrastructuur van de Zeedijk is nog altijd niet vernieuwd (tenzij nieuwe openbare verlichting geplaatst door Eandis waarbij ook vraagtekens kunnen worden geplaatst).

 Begraafplaats De Panne

 Het subsidiecontract tussen de gemeente De Panne en de N.V. Plopsaland
Subsudiecontract tussen gemeente De Panne en N.V. Plopsaland

25 juni 2016: Iedere dag wordt het duidelijker dat het subsidiecontract tussen de gemeente De Panne en de N.V. Plopsaland als een molensteen rond de nek van het gemeentelijk budget hangt en stilaan ondraaglijk wordt voor de gemeentefinanciŽn. Het gaat hier dus om een subsidieovereenkomst en heeft niets te maken met publiek-private samenwerking (PPS) en een DBFM-contract.

Subsidie overeenkomst De Panne - Plopsaland NVRenovatie van de ZeelaanHet geheugen van veel inwoners van Adinkerke/De Panne is kort. Internet vergeet echter niet zo gemakkelijk.

De saga van de vernieuwing van het Noordelijk deel van de Zeelaan is lang. Het begon al bij het opstellen van het lastenboek. Dan werden de werken 1 jaar uitgesteld. De aanbesteding van de werken en de gunning van de werken was duister en het lastenboek was na het uitstel veranderd. De wet op de overheidsopdrachten is duidelijk wat in dat geval had moeten gebeuren enzovoort.

Werd niet gerealiseerd (maar wel betaald door de gemeente): volgens het lastenboek van de oorspronkelijke vernieuwing van de Zeelaan moest
* het wegdek en de voetpaden een uniform zandkleurig uitzicht hebben. Dat was het unieke van het concept. De Zeelaan als het verlengde en met het uitzicht van het strand.
* moest er daar een asverlegging van de straat ter hoogte van de kerk komen, onder andere om de auto's te vertragen,
* daar aanleg van prieel met drie fonteinen en een kunstwerk,
* omringd met gekleurde glasramen en zitbanken en enkele speeltoestellen voor de kinderen.
* duurzame planten in de juiste zandkleuren en siergrassen
* ooit is er ook sprake geweest van palmbomen
enz.

Wat er kwam: de tegels zijn zeer glad bij regen en het hemelwater blijft er op staan. De tegels breken en komen los. Op twee plaatsen werden de tegels opgebroken en vervangen door asfalt enz.

Dit is een foto genomen van de Zeelaan De Panne op 10/06/2016. Resultaat nadat de renovatie van het noordelijk stuk van de Zeelaan reeds meer dan 6 miljoen euro heeft gekost.

Kortom: 1 foto zegt meer dan 1.000 woorden ...


Het Personeelsmanagement - het HR management - het Facilitair management dat gevoerd werd door het gemeentelijk bedrijf De Panne, was ouderwets en/of onbestaande. Herstructurering is noodzakelijk.

Organisatiestructuur gemeentebedrijf De Panne
 

Volgens de meerjarenplanning 2013 - 2018 moet er de komende jaren nog gerealiseerd worden :

 1. fietspad langs de Noordhoekstraat
 2. fietspad langs de N35 De Panne-Veurne
 3. vernieuwing Duinhoekstraat (riolering, wegdek, fietspad)
 4. nieuwbouw gemeenteschool
 5. nieuwbouw politiegebouw
 6. nieuwbouw voor de OCMW administratie
 7. nieuwbouw voor erkende asielzoekers
 8. renovatie van het gemeentehuis
 9. herinrichting kerkhof Adinkerke
 10. uitbreiding begraafplaats De Panne

In de volgende meerjarenplanning (komende gemeenteraadsverkiezing oktober 2018) moet er prioritair worden opgenomen :

 1. bouw en beheer van OCMW assistentiewoningen en aan een OCMW woonzorgcentrum
 2. heraanleg van het rioleringsnet (gescheiden afwatering van rioolwater en hemelwater)
 3. omleidingsweg rond Adinkerke vertrekkend van nieuwe afrit autosnelweg tussen Adinkerke en Veurne, met aansluiting op de Noordhoekstraat en het Artiestenpad
 4. herwaardering van het Garzebekeveldplein en het Stationsplein, in het kader en de dorpskernvernieuwing en de plattelandsontwikkeling van Adinkerke
 5. reorganisatie personeelsdienst en human resource management
 6. uitbouw van een facilitair gemeentebedrijf en herstel van het slecht onderhouden gemeentelijk patrimonium.
 7. heronderhandelen van bestaande gemeentelijke contracten en nieuwe raamcontracten
 8. kansarmoedebeleid
 9. seniorenbeleid
 10. nieuw zeilwagencentrum op het strand (geraamde kostprijs 780.000 euro)

Ook nog af te wachten welke plannen er uit de bus zullen komen voor :

 1. de vernieuwing van het Marktplein
 2. de vernieuwing van de bovengrond van de Zeedijk (+ ondergrondse garages ?)
 3. of de werken in de Dumontwijk wel noodzakelijk zijn
 4. hoe het parkeerprobleem moet worden opgelost (Koningsplein - villawijk Westhoekverkaveling - Dumontwijk)
 5. enzovoort