Voortgangsrapport
van het dorp Adinkerke
Voorjaar 2016


Logo dorpsraad AdinkerkeHopelijk verbod om die nieuwe achtbaan van Plopsaland in bedrijf en gebruik te nemen

Vijfde gemeentehangar in opbouw

Nieuw sociaal appartementsgebouw in de Stationsstraat

Fietsdoorsteek van Heldenwijk naar spooroverweg

Zebrapad ter hoogte van de spooroverweg

Nieuwe parking ter hoogte van de spooroverweg

Fietsdoorsteek naar de verkaveling Houtstraete/Bellewerf

Fietsdoorsteek naar achterkant nieuw OCMW gebouw

Nieuw OCMW gebouw in de Stationsstraat

Nieuwe parking achter de pastorie (niet voortvertellen, anders staat het direct vol)

Werken in de Noordhoekstraat - Noordhoekstraat vernieuwd vanaf kruispunt NDS tot aan Burgweg

Bijna alle huizen van fase 1 van de nieuwe verkaveling Bellewerf/Houtstraete verkocht

Parking Plopsaland

Nieuwbouw winkel op de dijk van Adinkerke

Villa Emma

Open ruimte in Adinkerke: putten van Markey, hofsteden, weiden met nuttige koeien (melkproductie, vleesproductie)

En als afsluiter, een fotootje voor onze vrienden met ballonfobie

  

Dringend te realiseren (reeds meer dan 10 jaar beloofd door de politici):
Cultuurhistorische voorstudie van het kerkhof van Adinkerke
Opmaak landschapsbeheerplan voor het kerkhof van Adinkerke
Renovatie kerkhof met doordacht erfgoedbeheer en -ontwikkeling

Kerkhof Adinkerke


Dringend te realiseren:
Herwaarderingsgebied en Plattelandsontwikkeling
Dorpskernvernieuwing ter hoogte van de Dijk en Garzekeveldplein

Garzebekeveld Plein


Ook al meer dan 10 jaar geleden, aangekondigd

Kruispunt wijk De Mikke - Heldenwiijk